System próżniowy:

Pobieranie tradycyjne krwi z żyły z zastosowaniem systemu firmy Sarstedt i Kabe.

 

Mikrometoda:

 

Pobieranie krwi z palca w oparciu o jednorazowe nakłuwacze firmy HTL MEDLANCE, probówki MICROVETTE firm: Sarstedt, Kabe Labortechnik, Medlab, stosowane na życzenie pacjenta, głównie u dzieci i osób mających trudności z pobraniem krwi   żylnej.

Wysoką wiarygodność wyników zapewnia prawidłowe pobranie materiału  przez  personel z wieloletnim doświadczeniem.