Z powodu awarii telefonów stacjonarnych prosimy o kontakt na nr 604 050 373.