Podstawą rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2  jest zastosowanie metod molekularnych, wykrywających materiał genetyczny wirusa (badanie PCR). Badania serologiczne wykrywające swoiste przeciwciała mają charakter uzupełniający. Należy pamiętać, że wynik ujemny testu serologicznego nie wyklucza zakażenia (okno serologiczne) a wynik dodatni może świadczyć o aktualnym lub przebytym zakażeniu SARS-CoV-2  lub być wynikiem reakcji krzyżowej z innymi przeciwciałami. Dlatego wynik dodatni testu serologicznego wymaga weryfikacji badaniem molekularnym.

Oferujemy Państwu następujące badania serologiczne firmy bioMerieux: