HISTORIA

  • 1986 – założenie firmy z siedzibą przy ul. ks. Siemaszki 60.
  • 1993 – pracownia zostaje ujęta w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego.
  • 1996 – działalność zostaje przeniesiona do nowopowstałego obiektu przy ulicy ks. Siemaszki 39a. Dodatkowo dla wygody pacjentów mieszkających w południowej części Krakowa uruchomiono punkt pobrań na Ruczaju przy ul. Borkowskiej.
  • 2008 – następuje przekształcenie z zarządzanej jednoosobowo Pracowni Analitycznej Dzieci i Dorosłych w Spółkę z o.o. o nazwie Pracownia Analityczna Dzieci i Dorosłych „PRADiD” sp. z o.o.
  • 2012 – rozbudowa siedziby firmy o nowy budynek pod nr 39 na ul. Siemaszki
    – patrz GALERIA
  • 2017 – 30lecie działalności firmy.

 

PERSONEL

Kadrę stanowi grupa sprawdzonych wykwalifikowanych pracowników z kilkunastoletnim stażem pracy oraz odpowiednim wykształceniem.do tresci (2)

STAWIAMY NA JAKOŚĆ

Posiadamy udokumentowaną kontrolę jakości badań, wewnątrzlaboratoryjną oraz zewnątrzlaboratoryjną.